English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 1-2/2014 (2)

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Nowy członek Krajowego Związku
 2. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 3. VI Zjazd Delegatów Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP
 4. Spotkania, narady
 5. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. W Sejmie trwają prace nad projektami ustaw spółdzielczych
 2. Nowelizacja ustawy o płatnościach bezpośrednich - przepisy przejściowe na 2014 r.

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Nowe zasady rozliczania podatku VAT od samochodów
 2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 r.
 3. Zasady ustalania składki wypadkowej na rok 2014/2015 - bez zmian
 4. Waloryzacja świadczeń oraz nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 5. Zmiany w przepisach dotyczących systemu emerytalnego oraz ubezpieczeniowego
 6. Nowe zasady zwrotu wydatków na cele mieszkaniowe
 7. Rachunkowość w RSP
 • Końcowe prace związane z rozliczeniem 2013 r.
 • Środki trwałe w budowie
 • Transakcje realizowane kartą płatniczą
 • Środki trwałe w ewidencji księgowej - niektóre wyjaśnienia
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny
  2. Dopłaty do materiału siewnego w 2014 r.
  3. Zmiany w przepisach dotyczących PROW 2007-2013