English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 4-5/2018 (2)

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. VII Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu
 2. Dożynki Prezydenckie w Spale
 3. Szkolenia organizowane przez Krajowy Związek
 4. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 5. Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2019 r.

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Zmiany w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Akta osobowe - od 2019 r. nowe zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 3. Zmienione zasady dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt  gospodarskich

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Zmiany w przepisach podatkowych PIT i CIT
 2. Świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019
 3. E-zwolnienia lekarskie od 1.12.2018 r.
 4. Podatek rolny i podatek leśny w 2019 r.
 5. Podatki i opłaty w 2019 r.
 6. Nowe wskaźniki do celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 7. Wyższe zasiłki z pomocy społecznej
 8. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w IV kwartale 2018 r.
 9. Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.
 10. Limity do rozliczeń PIT, CIT i VAT w 2019 r.
 11. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2017 r.
 12. Rachunkowość w RSP
 • Prace przygotowawcze związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2018 r.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej
 • Wewnętrze zasady rachunkowości - tworzenie, zmiany c.d.
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Nowe przepisy regulujące zasady stosowania nawozów i środków ochrony roślin
  2. Nowy portal do rejestracji zwierząt gospodarskich
  3. Stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.
  4. Ważne dla producentów chcących wziąć kredyt
  5. Zmiany w przepisach dotyczących PROW 2014-2020