Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 4-5/2018

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. VII Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu
 2. Dożynki Prezydenckie w Spale
 3. Szkolenia organizowane przez Krajowy Związek
 4. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 5. Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2019 r.

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Zmiany w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Akta osobowe - od 2019 r. nowe zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 3. Zmienione zasady dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt  gospodarskich

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Zmiany w przepisach podatkowych PIT i CIT
 2. Świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019
 3. E-zwolnienia lekarskie od 1.12.2018 r.
 4. Podatek rolny i podatek leśny w 2019 r.
 5. Podatki i opłaty w 2019 r.
 6. Nowe wskaźniki do celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 7. Wyższe zasiłki z pomocy społecznej
 8. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w IV kwartale 2018 r.
 9. Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.
 10. Limity do rozliczeń PIT, CIT i VAT w 2019 r.
 11. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2017 r.
 12. Rachunkowość w RSP
 • Prace przygotowawcze związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2018 r.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej
 • Wewnętrze zasady rachunkowości - tworzenie, zmiany c.d.
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Nowe przepisy regulujące zasady stosowania nawozów i środków ochrony roślin
  2. Nowy portal do rejestracji zwierząt gospodarskich
  3. Stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.
  4. Ważne dla producentów chcących wziąć kredyt
  5. Zmiany w przepisach dotyczących PROW 2014-2020

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006