English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 1-2/2016 (2)

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 2. Wyniki Rankingu 100 Najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2014 r.
 3. Sukcesy gospodarcze spółdzielców w RSP
 4. Spotkania, narady
 5. XVI Edycja Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2015 r.
 6. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 7. Przygotowania do VI Kongresu Spółdzielczości w środowisku RSP
 8. Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2016 r.

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Zmiana przepisów dotyczących dopłat bezpośrednich
 2. Nowe zasady obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r.
 3. Prawo pierwokupu przy zbywaniu gruntów leśnych

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Nowe regulacje w zakresie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 2. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów o pracę
 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r.
 4. Waloryzacja świadczeń oraz nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 5. Zasady ustalania składki wypadkowej na rok 2016/2017
 6. Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych           
 7. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w I kwartale 2016 r.           
 8. Ministerstwo Finansów przestrzega producentów rolnych przed zakupem paliwa od nierzetelnych dostawców
 9. Kolejny wyrok NSA w sprawie opodatkowania udziałów i wkładów w RSP           
 10. Rachunkowość w RSP
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
 • Analiza sytuacji finansowej spółdzielni na podstawie sprawozdania finansowego za 2015 r.
 • Wewnętrzne zasady rachunkowości w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości oraz KSR Nr 7
 • Tworzenie rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle ustawy o rachunkowości
 • Tworzenie odpisów aktualizujących dla należności o uprawdopodobnionej nieściągalności        
 • Korekta kosztów i przychodów od 1.01.2016 r. w świetle prawa podatkowego i bilansowego       
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Wydłużenie umów dzierżawy gruntów od ANR           
  2. Wytyczne MRiRW dla Komisji powołanych przez Wojewodę do szacowania szkód           
  3. Kolejne przepisy wykonawcze dotyczące PROW 2014-2020
  4. Zmiany w przepisach dotyczących dopłat do materiału siewnego
  5. Odmiany kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany - zmieniony wykaz