Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 1-2/2016

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 2. Wyniki Rankingu 100 Najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2014 r.
 3. Sukcesy gospodarcze spółdzielców w RSP
 4. Spotkania, narady
 5. XVI Edycja Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2015 r.
 6. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 7. Przygotowania do VI Kongresu Spółdzielczości w środowisku RSP
 8. Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2016 r.

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Zmiana przepisów dotyczących dopłat bezpośrednich
 2. Nowe zasady obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r.
 3. Prawo pierwokupu przy zbywaniu gruntów leśnych

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Nowe regulacje w zakresie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 2. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów o pracę
 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 r.
 4. Waloryzacja świadczeń oraz nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 5. Zasady ustalania składki wypadkowej na rok 2016/2017
 6. Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych           
 7. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w I kwartale 2016 r.           
 8. Ministerstwo Finansów przestrzega producentów rolnych przed zakupem paliwa od nierzetelnych dostawców
 9. Kolejny wyrok NSA w sprawie opodatkowania udziałów i wkładów w RSP           
 10. Rachunkowość w RSP
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
 • Analiza sytuacji finansowej spółdzielni na podstawie sprawozdania finansowego za 2015 r.
 • Wewnętrzne zasady rachunkowości w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości oraz KSR Nr 7
 • Tworzenie rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle ustawy o rachunkowości
 • Tworzenie odpisów aktualizujących dla należności o uprawdopodobnionej nieściągalności        
 • Korekta kosztów i przychodów od 1.01.2016 r. w świetle prawa podatkowego i bilansowego       
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Wydłużenie umów dzierżawy gruntów od ANR           
  2. Wytyczne MRiRW dla Komisji powołanych przez Wojewodę do szacowania szkód           
  3. Kolejne przepisy wykonawcze dotyczące PROW 2014-2020
  4. Zmiany w przepisach dotyczących dopłat do materiału siewnego
  5. Odmiany kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany - zmieniony wykaz 

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006