Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Dokumenty

Statut

Program Działania KZRRSP w latach 2022-2026

Program Działania KZRRSP w latach 2017-2020

Program Działania KZRRSP w latach 2013-2017

Program Działania KZRRSP w latach 2009-2012

Wzór deklaracji członkowskiej

Wzór uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Statut

Program Działania KZRRSP w latach 2022-2026

Program Działania KZRRSP w latach 2017-2020

Program Działania KZRRSP w latach 2013-2017

Program Działania KZRRSP w latach 2009-2012

Wzór deklaracji członkowskiej

Wzór uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni