Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • Prawo
  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

USTAWA
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).

Stan prawny na 5 lipca 2019 r.

Informujemy, że Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 5 lipca 2019 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które opublikowano w Dz. U. z dnia 22 lipca 2019  r. pod poz. 1362. Obejmuje on zmiany ustawy dokonane w roku 2018 i 2019, które ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 i 1637 oraz z 2019 r. pod poz. 1080.

Pełny aktualny tekst ustawy w formacie PDF znajduje się tutaj