Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

KODEKS ETYKI LUSTRATORA

Uchwała nr 10/2010

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora

         Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej

u c h w a l a

§ 1

         Kodeks Etyki Lustratora, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

         Kodeks Etyki Lustratora wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały

                                                                                 Przewodniczący

                                                                            Zgromadzenia Ogólnego

                                                                         Krajowej Rady Spółdzielczej

                                                                            /-/ dr Jerzy Jankowski

Załącznik do uchwały nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2010 r. - w formacie PDF pobierz

 

O nas

Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

Dokumenty

Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

Członkowie KZRRSP

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Lustracja

Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

Wydawnictwa

Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze