Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ROLNICTWA NA PISMO PREZESA ZARZĄDU KZRRSP DOTYCZĄCE WSPARCIA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI SUSZY

    W dniu 4 marca 2024 r. Prezes Zarządu Krajowego Związku zwrócił się do Miniserstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem nawołującym do podjęcia przez Ministerstwo działań zmierzających do wspomorzenia rolników zrzeszonych w ramach rolniczych spółdzielni produkcyjnych. W dniu 3 kwietnia 2024 r. Krajowy Związek otrzymał odpowiedź Ministerstwa z której wynika, że producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogli ubiegać się o pomoc finansową.

    Z pełną treścią odpowiedzi Ministerstwa można zapoznać się klikając na poniższy link.

    Odpowiedź MRiRW - pobierz