Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Posiedzenie Rady KZR RSP 27 marca 2024 roku w Warszawie

W dniu 27 marca 2024 roku w Sali Hotelu Gromada w Warszawie o godzinie 11:00 odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. W spotkaniu sprawozdawczym wzięło udział 3 członków Zarządu, 17 członków Rady oraz przedstawiciele 6 związków regionalnych zrzeszownych w Krajowym Związku Rewizyjnym.


PORZĄDEK OBRAD KZR RSP

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 04.12.2023 r.
 3. Podjęcie uchwały o wykreśleniu spółdzielni z rejestru członków KZR RSP.
 4. Omówienie i rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowego Związku za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 5. Omówienie i rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Związku za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 6. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej .
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowania ;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Związku;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty nagrody rocznej z zakładowego funduszu nagród za 2023 r. dla Prezesa Zarządu Krajowego Związku;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w Krajowym Związku Rewizyjnym RSP;
 13. Rozpatrzenie i przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP na 2024 r. oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 14. Informacja Zarządu o bieżących działaniach Krajowego Związku.
 15. Sprawy różne.