Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Posiedzenie Rady KZR RSP 12 czerwca 2024 roku w Warszawie

W dniu 12 czerwca 2024 roku w sali konferencyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie o godzinie 11:00 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim sytacji organizacyjno - finansowej KZR.


PORZĄDEK OBRAD KZR RSP

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 27.03.2024 r.
  3. Informacja Zarządu o bieżących działaniach Krajowego Związku.
  4. Dyskusja nt. przyszłości funkcjonowania i finansowania KZR RSP.
  5. Sprawy różne.Spotkanie rozpoczęto od złożenia życzeń Pani Elżbiecie Jaszczerskiej w jej 70-lecie urodzin oraz uhonorowania Pana Franciszka Misków za 20-letnie członkowstwo w Radzie Krajowego Związku Rewizyjnego.

Gratulujemy jubileuszom.