Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Posiedzenie prezydium Copa-Cogeca z udziałem Prezesa Krajowego Związku

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Brukseli  Prezes Krajowego Związku pan Łukasz Zbonikowski uczestniczył w posiedzeniu prezydium Copa-Cogeca. Wizyta ta wiązała się ze złożeniem wniosku o przystąpienie KZR RSP do międzynarodowej organizacji spółdzielców Cogeca. Jest to przełomowy moment w działalności związku jako reprezentanta spółdzielczości polskiej w tej międzynarodowej organizacji. Prezes Łukasz Zbonikowski spotkał się z sekretarzem generalnym Copa-Cogeca Pekką Pesonenem i omówił wiele ważnych spraw związanych z przyszłą działalnością KZR RSP w Cogeca. Pan sekretarz był pod wielkim wrażeniem wniosku akcesyjnego złożonego przez Krajowy Związek. Przekazał, że wniosek o przyjęcie Krajowego Związku do zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu organizacji w miesiącu czerwcu. 

COPA COGECA – to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, powstała w 1962 w wyniku połączenia COPA – Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych z COGECA – Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej. Głównym zadaniem jest reprezentacja interesów rolników państw Unii Europejskiej.