Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" na 2023 r.

Warunki prenumeraty na 2023 r. 

Cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2023 r. nie ulega zmianie i wynosi 648 zł rocznie ( w tym podatek VAT 8%).

Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

  1. W 2023 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 4 numery "Biuletynu Informacyjnego" w cyklu kwartalnym.
  2. Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku w tym również za 2022 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2023 r. będą otrzymywały 1 komplet "Biuletynu Informacyjnego" bezpłatnie. 
  3. Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "Biuletynu Informacyjnego" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 648 zł za 1 komplet na konto Krajowego Związku.

PKO Bank Polski S.A. 27/O w Warszawie

NR 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

Tytułem: Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2023 r. 

oraz dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy 

Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty, otrzymają  z Krajowego Związku fakturę z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęciem zamówienia.