Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Przygotownie do VII Kongresu Śpółdzielczości

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 36 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 15 grudnia 2022 r. wyznaczono datę VII Kongresu Spółdzielczości na dzień 7-8 grudnia 2023 r.

W związku z powyższym spółdzielnie powinny podjąć niezbędne działania celem wyboru przedstawiciela na zjazd przedkongresowy. Informację dotyczącą wybranego kandydata wraz z uchwałą dotyczącą jego wyboru oraz danymi kontaktowymi ( adres, mail, nr. telefonu ) należy przesłać do Krajowego Związku do dnia 15 lipca 2023 r. poprzez pocztę na adres: KZRRSP ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa lub mailowo na adres kzrrsp@kzrrsp.pl.

Do pobrania uchwała Zgromadzenia Ogólnego KRS  ( pobierz )oraz wzór uchwały o wyborze delegata. - pobierz