Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Ruszyła trzecia edycja konkursu Innowacyjny Farmer 2024. Zgłoś się!

Ruszyła trzecia edycja konkursu Innowacyjny Farmer 2024. Zgłoś się!
Powalcz o tytuł Innowacyjnego Farmera 2024! 

Pochwal się swoim gospodarstwem i stosowanymi w nim innowacjami. Jeżeli stosujesz technologię lub praktykę rolniczą, która pozwala na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko to ten konkurs jest dla Ciebie!
Kto może wziąć udział w konkursie Innowacyjny Farmer 2024?
Do konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie kraju. Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w konkursie na przykład przez organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego. Gospodarstwa i prowadzona w nich działalność powinny odznaczać się szczególnymi walorami, zgodnie z poniższymi wyróżnikami innowacyjności:
★ innowacyjność celu – identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania
danego problemu;
★ innowacyjność procesu – innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji;
★ innowacyjność stosowanych produktów i technologii – cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność; dostarczanie korzyści dla prowadzonej działalności pod względem ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym czy też dobrostanu zwierząt.


Zgłoszenia będą przyjmowane w ramach trzech kategorii konkursowych:
Produkcja roślinna

 • nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,
 • praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,
 • wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,
 • system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,
 • wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Produkcja zwierzęca

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie,
 • wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i innowacyjnych systemów żywienia,
 • niestandardowe, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska,
 • wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt,
 • przetwórstwo mięsa/mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw,
 • ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny,
 • dążenie do skrócenia łańcucha produkcji,
 • dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Technologie

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń itp.),
 • maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy,
 • maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej,
 • nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie,narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.


Zgłoszenie powinno zawierać charakterystykę gospodarstwa (maks. 1500 znaków ze
spacjami), uwzględniającą minimum jedną cechę innowacyjności:
1. innowacyjność celu
2. innowacyjność procesu
3. innowacyjność stosowanych produktów i technologii,
wypełnioną ankietę w zakładce Zgłoś gospodarstwo, zdjęcie gospodarstwa w dobrej
rozdzielczości (min. 1 Mb/ 1200×800 px), z oznaczeniem jego autora.


Konkurs trwa od 26.02.2024 r. do 8.10.2024 r.
I ETAP – zgłoszenia do konkursu: 26.02.2024 r. – 14.04.2024 r.
weryfikacja zgodności z regulaminem zgłoszeń przez redakcję oraz kapitułę: 15.04.2024 r – 16.04.2024 r.
II ETAP – wizytacja gospodarstw zgłoszonych do konkursu, które przeszły pozytywną weryfikację: 17.04.2024 r. – 15.09.2024 r.
III ETAP – obrady kapituły oraz głosowanie internautów 23.09.2024 r. – 08.10.2024 r.


Ocenę gospodarstw i prowadzonych w nich działań, praktyk i stosowanych technologii przeprowadzi kapituła konkursu powołana przez redakcję portalu farmer.pl i miesięcznika „Farmer”, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z przedstawicieli redakcji. Równocześnie czytelnicy portalu wybiorą zwycięzcę poprzez głosowanie. W sumie kapituła wybierze najlepsze gospodarstwo w każdej z trzech kategorii oraz jedno przyznają czytelnicy portalu farmer.pl.


Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni tytułem INNOWACYJNY FARMER 2024 oraz nagrodami ufundowanymi przez partnerów konkursu.


Szczegóły, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne na stronie: https://www.farmer.pl/innowacyjny-farmer-2024/