Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Spotkanie członków Rady KZRRSP z posłem Grzegorzem Wojciechowskim

W Sali sejmu 27 marca odbyło się spotkanie członków Rady KZRRSP z posłem Grzegorzem Wojciechowskim współautorem „Kodeksu rolnego”.

Tematami spotkania były: wymiana poglądów na temat współpracy w tworzeniu nowego „Kodeksu rolnego”  wpisaniu  rolniczych spółdzielni do niego oraz miejsce dla spółdzielczości w polskim rolnictwie. Panowała bardzo dobra atmosfera wzajemnego zrozumienia oraz chęć wypracowania najlepszych rozwiązań dla rolnictwa. Zapisy projektu przedstawił Pan Grzegorz Wojciechowski zapewniając zebranych o wpisaniu spółdzielni produkcyjnych do kodeksu i dopisaniu do niego również poprawek zgłaszanych przez KZRRSP.

Po spotkaniu odbyło się zwiedzanie budynku sejmu.