Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Spotkanie opłatkowe Rady Krajowej KZR RSP

4 grudnia odbyło się spotkanie Rady Krajowej Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, połączone ze spotkaniem opłatkowym.

Podczas spotkania Prezes Krajowego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Łukasz Zbonikowski, podsumował rok 2023.  

Przypomniał o pozyskanych przez Związek środkach zewnętrznych, co zebrani przyjęli z dużym entuzjazmem. Przekazał również informację o przeznaczeniu i stopniu wykorzystania pozyskanych dotąd środków.

Rok oceniony został jako bardzo dobry, zwłaszcza ze względu na zmiany legislacyjne, które zostały wprowadzone, a o które Związek zabiegał. Jak podkreślił Prezes Zbonikowski udało się zaszczepić ideę spółdzielczości wśród polityków, co doprowadziło do uwzględnienia spółdzielców w dopłatach bezpośrednich i wsparciu rządowym. Wskazał również, że Związek aktywnie nawiązuje kontakty z nowym rządem, celem wprowadzania dalszych zmian legislacyjnych na rzecz polskiej spółdzielczości.

Podczas spotkania poruszony został również temat podjętych przez Związek intensywnych działań międzynarodowych, w postaci kandydatury do Cogeca. Niestety akcesja okazała się bezskuteczna, nie oznacza to jednak, że misja okazała się zupełnym niepowodzeniem, gdyż spowodowała poszerzenie kontaktów w Europie. Prezes zreferował cały proces akcesyjny. Zapewnił też, że Związek będzie po raz kolejny kandydował do Cogeca i przestawił plan działania w związku z tym.

Łukasz Zbonikowski przedstawił również relację z wizyty Pekki Pensonena w Polsce, która odbyła się na zaproszenie Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Następnie zgromadzeni przedyskutowali sprawy związane ze Zjazdem Przedkongresowym i nadchodzącym VII Kongresem Spółdzielczości.

Dalsza część spotkania przebiegła w świątecznej atmosferze.