Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Szkolenie lustratorów w Kielcach z dn. 18-19 września

Szkolenie dotyczyło pięciu zagadnień:

1. Statut i uregulowania wewnętrzne Spółdzielni ze szczególnym uwzględnieniem Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

    Prowadzący: Jerzy Josse – Radca Prawny,

2. Zagadnienia księgowo – rachunkowe w procesie lustracji.

     Prowadzący: Artur Puławski – Biegły Rewident/Lustrator,

3. Analiza danych finansowych w procesie lustracji,

    Prowadzący: Artur Puławski – Biegły Rewident/Lustrator,

4. Tryb i zasady przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych – wykład przypominający,

    Prowadzący: Filip Plaskota – Lustrator/Radca Prawny.

5. Archiwizacja dokumentacji podmiotów spółdzielczych.


W szkoleniu brało udział ponad 40 lustratorów z całej Polski współpracujących zarówno z KZRRSP, jak i ze związkami regionalnymi.

Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy lustratorów, a także wymiana doświadczeń w miłej atmosferze.

Po szkoleniu została zorganizowana kolacja integracyjna.