Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Uwaga! Nowe szkolenia! ZMIANA TERMINU!!!!

UWAGA! SZKOLENIE, KTÓRE PIERWOTNIE MIAŁO ODBYĆ SIĘ 15 GRUDNIA ZAPLANOWANE ZOSTAŁO NA 14 GRUDNIA!!!!

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uprzejmie informuje, że w dniach 15 grudnia i 18 grudnia 2023 r. planowane są szkolenia kierowane dla księgowych, pracowników kadrowych i technicznych oraz członków zarządu. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie online przy użyciu platformy „Clickmeeting”.


Szkolenie – 15 grudnia 2023 r.:

Prowadzący Jerzy Stanisław Josse – Radca Prawny – Kancelaria Temida Tychy

Temat Szkolenia: Ochrona danych osobowych/dokumentacja pracownicza i członkowska

Podczas Szkolenia będą poruszane następujące kwestie:

1) Jak przetwarzać dane w sposób zgodny z prawem;

2) Jak prowadzić dokumentację członkowską / pracowniczą;

3) Omówienie naruszeń danych osobowych i aktualnego orzecznictwa w tym zakresie;

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia br. (piątek) o godzinie 9:00 a zakończy się o godzinie 12:00. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się przynajmniej 10 uczestników.


Szkolenie – 18 grudnia 2023 r. :

Prowadzący: Dr Anna Jeżak –  specjalista ds. małych i średnich przedsiębiorstw.

Temat Szkolenia: Przekształcenie użytkowania wieczystego/Doręczenia elektroniczne/Cyfrowe Książki Obiektów Budowlanych

Podczas szkolenia będą poruszane następujące kwestie: 

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek.

2. Doręczenia elektroniczne – obowiązki podmiotów niepublicznych.
3. Książka obiektu budowlanego oraz system Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.

Szkolenie odbędzie się 18 grudnia br. (poniedziałek) o godzinie 9:00 a zakończy się o godzinie 12:00. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się przynajmniej 10 uczestników.


Prosimy o przesyłanie propozycji zagadnień, które wzbudzają Państwa szczególne zainteresowanie w ramach ww. tematów szkoleń. Po ich otrzymaniu Krajowy Związek przekaże je do wiadomości Prowadzących, aby mogli dostosować zakres szkolenia do Państwa oczekiwań. W miarę możliwości prosimy o ich przesyłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Krajowego Związku na 5 dni przez planowanym dniem szkolenia.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (kzrrsp@kzrrsp.pl) bądź pocztą z danymi zainteresowanych (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej) lub telefonicznie 797 949 333, 22 826 26 75 z podaniem następujących danych:

1.Imięi nazwisko uczestnika.
2. Adres mailowy.
3. Nr telefonu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie stabilnego połączenia z Internetem oraz włączone głośniki/słuchawki. Zgłoszony uczestnik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail instrukcję o sposobie logowania na szkolenie.


Szkolenie „Ochrona danych”:

- 400 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) zrzeszonych bezpośrednio w Krajowym Związku,
- 440 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) niezrzeszonych w Krajowym Związku.


Szkolenie „Przekształcenie użytkowania wieczystego”:
- 400 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) zrzeszonych bezpośrednio w Krajowym Związku,
- 440 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) niezrzeszonych w Krajowym Związku.


W przypadku zgłoszenia uczestnika na obydwa szkolenia kwota płatności wyniesie 750 zł brutto (w tym 23%VAT)  (dla Spółdzielni/Związków zrzeszonych w Krajowym Związku) lub 800 zł brutto (w tym 23%VAT) (dla Spółdzielni/Związków nie zrzeszonych w Krajowym Związku).

Zgłoszenia uczestników na szkolenie będą przyjmowane do 13 grudnia (szkolenie Ochrona Danych) i 14 grudnia 2023 r. (Szkolenie Przekształcenie użytkowania wieczystego) Prosimy o dokonanie wpłaty na szkolenie najpóźniej do 14 grudnia br. na konto Związku: PKO BP S.A. 27 O/Warszawa Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128 z dopiskiem szkolenie wraz z podaniem nazwy szkolenie piątek/poniedziałek oraz imię i nazwisko uczestnika.  


Krajowy Związek, zastrzega sobie prawo do zmiany dnia i godzin przeprowadzenia szkolenia. O każdej zmianie będziemy informować zgłoszonych uczestników na podany przez nich adres mailowy oraz na stronie internetowej Krajowego Związku.


Formularz zgłoszenia - pobierz