Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 1-2/2013

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Nowi członkowie Krajowego Związku
 2. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 3. V Kongres Spółdzielczości - przyjęte dokumenty
 4. Wybór delegatów na VI Krajowy Zjazd
 5. Spotkania, narady
 6. Podsumowanie wyników Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Rolnych za 2011 r.
 7. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Nowa ustawa o nasiennictwie i jej pierwsze przepisy wykonawcze
 2. Zmiana ustawy o płatnościach bezpośrednich za 2013 r.
 3. Nowy Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Wyjaśnienia dotyczące niektórych nowych przepisów o podatku VAT
 2. Nowe przepisy o kasach rejestrujących
 3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 r.
 4. Nowe przepisy o podróżach krajowych i zagranicznych
 5. Zasady ustalania składki wypadkowej na rok 2013/2014 - bez zmian
 6. Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych
 7. Waloryzacja świadczeń oraz nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 8. RSP nie muszą już prowadzić ewidencji wyrobów węglowych
 9. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w II kwartale 2013 r.
 10. Kolejne obniżki odsetek od zaległości podatkowych
 11. Rachunkowość w RSP
 • Końcowe prace związane z rozliczeniem 2012 r.
 • Zasady korygowania błędów w zapisach księgowych
 • Ogólne zasady ewidencji kredytów i prowizji bankowych
 • Wewnętrzne zasady rachunkowości i ich zmiany według Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7
 • Ewidencja dokumentów kosztowych i faktur zakupu towarów handlowych
 • Stosowanie faktoringu w praktyce gospodarczej
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Wymogi wzajemnej zgodności dotyczące dobrostanu zwierząt - obowiązujące od 1,01,2013 r.
  2. Zmienione oprocentowanie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych
  3. Zmiany w przepisach dotyczących PROW 2007-2013
  4. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spóldzielnie rolnicze w Niemczech

  OFERTY

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006