Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 3/2013

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Sprawozdanie z działalności Krajowego Związku w 2012 r.
 2. Spotkania, narady
 3. Sukcesy gospodarcze spółdzielców RSP
 4. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Nowe przepisy o środkach ochrony roślin
 2. Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 3. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kredytach preferencyjnych na rzecz rolnictwa
 4. Z prac Komisji Nadzwyczajnej d/s projektów ustaw spółdzielczych
 5. Nowy Prezes Agencji Rynku Rolnego

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Rozszerzenie zakresu świadczeń rodzicielskich
 2. Zmiany w przepisach dotyczących dopłat do paliwa rolniczego
 3. Od 2014 r. - nowy sposób ustalania podatku rolnego
 4. Nowe wskaźniki dla celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 5. Ważne informacje dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 6. Kolejne obniżki odsetek od zaległości podatkowych
 7. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w III kwartale 2013 r.
 8. Rachunkowość w RSP
 • Korekta kosztów podatkowych w przypadku opóźnień w płatnościach - bez ewidencji księgowej
 • Wpływ różnic w naliczaniu amortyzacji bilansowej i podatkowej na ewidencję księgową
 • Ewidencja księgowa nieruchomości inwestycyjnych
 • Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Wstępny zarys Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  2. Zmiany w przepisach dotyczących dopłat do materiału siewnego
  3. Zakaz uprawy kolejnych odmian kukurydzy MON 810

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006