Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 4-5/2013

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Nowy członek Krajowego Związku
 2. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 3. VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków KZR RSP
 4. Dożynki Prezydenckie w Spale
 5. Szkolenia organizowane przez Krajowy Związek
 6. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. W sejmie RP trwają prace nad projektem ustawy spółdzielczej
 2. Nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
 3. Zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Nowe regulacje wprowadzone do ustawy o VAT
 2. Zmiany w podatku VAT od 1.01.2014 r.
 3. Podatek rolny i podatek leśny w 2014 r.
 4. Podatki i opłaty lokalne w 2014 r,
 5. Nowe przepisy dotyczące czasu pracy
 6. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
 7. Nowe wskaźniki dla celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 8. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w IV kwartale 2013 r.
 9. Przeciętny dochód z pracy w gospodarstwach rolnych w 2012 r.
 10. Limity do rozliczeń podatków PIT, CIT i VAT w 2014 r.
 11. Rachunkowość w RSP
 • Przygotowania do sporządzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2013 r.
 • Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
 • Chronologia zapisów w księgach rachunkowych
 • Koszty finansowe z tytułu odsetek
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Wybrane działania I wersji projektu PROW 2014-2020
  2. Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 r.
  3. Zmiany w przepisach dotyczących PROW 2007-2013
  4. Przepisy wykonawcze dotyczące grup producentów
  5. Zmiany w sankcjach za nieprzestrzeganie Wymogów Wzajemnej Zgodności

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006