Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 4-5/2014

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 2. VI Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu
 3. Spotkania, narady
 4. Dożynki Prezydenckie w Spale
 5. Szkolenia organizowane przez Krajowy Związek
 6. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Wybory uzupełniające do Senatu RP
 2. Zmiany w Prezydium Sejmu RP
 3. Nowy Rząd RP
 4. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna kontynuuje prace nad projektami ustaw spółdzielczych

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Deregulacja przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz doradztwa podatkowego
 2. Zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
 3. Podatek rolny o podatek leśny w 2015 r.
 4. Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
 5. Obniżenie odsetek od zaległości podatkowych
 6. Nowe wskaźniki do celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 7. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w IV kwartale 2014 r.
 8. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
 9. Rachunkowość w RSP
 • Prace przygotowawcze związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2014 r.
 • Jednostki "mikro" w świetle zmian w ustawie o rachunkowości
 • Wybrane zagadnienia z zakresu należności trudno ściągalnych
 • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9, sprawozdanie z działalności
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Trwają prace nad projektami PROW 2014-2010
  2. Zmiany w przepisach dotyczących PROW 2007-2013
  3. Projekt systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020
  4. Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006