Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 6/2014

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 2. Wyniki Rankingu najlepszych gospodarstw rolnych w 2013 r.
 3. Szkolenia organizowane przez Krajowy Związek
 4. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 5. Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2015 r.

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Wybory do izb rolniczych
 2. Wybory samorządowe 2014 r.
 3. Nowi Posłowie na Sejm RP VII kadencji
 4. Kolejny etap prac Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej nad projektem nowego Prawa spółdzielczego

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.
 2. Pobieranie zaliczek na podatek PIT w 2015 r.
 3. Kolejne nowelizacje przepisów o podatkach PIT i CIT od 1.01.2015 r.
 4. Zmiany w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
 5. Nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 6. Dopłaty do paliwa rolniczego w 2015 r. - bez zmian
 7. Limity do rozliczeń podatków PIT, CIT i VAT w 2015 r.
 8. Obniżenie wysokości odsetek ustawowych
 9. Rachunkowość w RSP
 • Wyjaśnienia dotyczące niektórych spraw związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2014 r.
 • Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku
 • Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
 • Amortyzacja podatkowa i bilansowa od środków trwałych nabytych z dofinansowaniem ze środków unijnych
 • Okresowe ustalanie stanu materiałów - ich wycena i korekta kosztów tego stanu
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Dopłaty bezpośrednie za 2014 r.
  2. Zmiany w przepisach dotyczących dopłat do materiału siewnego
  3. Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń rolnych w 2015 r.
  4. Komisja Europejska zatwierdziła PROW 2014-2020

  OFERTY

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006