Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 1-2/2015

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 2. Spotkania, narady
 3. Jubileusze spółdzielni
 4. Sukcesy gospodarcze spółdzielców z RSP
 5. XV Edycja Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2014 r.
 6. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i przepisy wykonawcze
 2. Ustawa wdrażająca PROW 2014-2020
 3. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna kontynuuje prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy spółdzielczej

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Nowe przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r.
 3. Zasady ustalania składki wypadkowej na rok 2015/2016
 4. Waloryzacja świadczeń oraz nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 5. Możliwość przedłużenia dzierżawy gruntów od ANR do 10 lat
 6. Obniżka stóp procentowych NBP - odsetki podatkowe bez zmian
 7. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w II kw. 2015 r.
 8. Rachunkowość w RSP
 • Znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7
 • Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentów księgowych
 • Leasing zwrotny w księgach rachunkowych
 • Funkcje zapisu technicznego na kontach wynikowych i bilansowych
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2015 r.
  2. Przepisy wykonawcze dotyczące PROW 2014-2020.
  3. Zmiany w przepisach wykonawczych PROW 2007-2013 - dla kontynuujących zobowiązania
  4. Nowe zasady udzielania pomocy z budżetu krajowego

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006