Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 3/2015

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Sprawozdanie z działalności Krajowego Związku w 2014 r.
 2. Rada i Zarząd KZR RSP postulują o przerwanie prac sejmowych nad projektem nowej ustawy spółdzielczej
 3. Spotkania, narady
 4. Jubileusze spółdzielni
 5. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Spółdzielcy uzyskali prawo do dofinansowania działalności swoich przedstawicieli w COGECA
 2. Wybory Prezydenta RP
 3. Prace Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej nad projektem nowego Prawa spółdzielczego

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Zmiany w przepisach o podatku VAT
 2. Korzystne dla ubezpieczonych zmiany w ustawie emerytalnej
 3. Nowe wskaźniki dla celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 4. Kwoty zasiłków dla bezrobotnych - bez zmian
 5. Nowy podział właściwości izb skarbowych upoważnionych do wydawania interpretacji podatkowych
 6. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w III kw. 2015 r.
 7. Rachunkowość w RSP
 • Refundacja z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia miejsc pracy dla bezrobotnych
 • Udzielanie pożyczek innym jednostkom w ramach wolnych środków finansowych
 • Dokonywanie odpisu aktualizującego wartość należności od dłużnika w likwidacji lub upadłości
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  2. Przepisy wykonawcze dotyczące PROW 2014-2020

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006