Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 4-5/2015

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 2. Spotkania, narady
 3. Dożynki Prezydenckie w Spale
 4. Jubileusze spółdzielni
 5. Szkolenia organizowane przez Krajowy Związek
 6. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Wybory do Parlamentu 2015 r.
 2. Nie będzie nowej ustawy spółdzielczej

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Nowe regulacje dotyczące systemu podatkowego
 2. Podatek rolny i podatek leśny w 2016 r.
 3. Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.
 4. Świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym
 5. Wyższe zasiłki z pomocy społecznej
 6. Nowe wskaźniki dla celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 7. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
 8. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2014 r.
 9. Limit do rozliczeń podatków PIT, CIT i VAT w 2016 r.
 10. Rachunkowość w RSP
 • Przygotowania do sporządzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2015 r.
 • Wybrane problemy wynikające ze zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości ustawa nowelizującą z 23.07.2015 r.
 • Kredyt kupiecki - odroczenie terminu płatności należności za dostawę towaru
 • Zadatek wpłacony na poczet ceny zakupu nieruchomości
 • Wybrane problemy dotyczące obrotu składnikami majątku trwałego
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Płatności bezpośrednie w 2015 r.
  2. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ewentualnej odmowy przyznania płatności bezpośrednich
  3. Przepisy wykonawcze dotyczące PROW 2014-2020

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006