Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 3/2016

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Sprawozdanie z działalności Krajowego Związku w 2015 r.     
 2. Przedstawiciel RSP w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie
 3. Zjazdy Regionalnych Związków Spółdzielczych RSP
 4. Sukcesy gospodarcze spółdzielców w RSP
 5. Spotkania, narady
 6. Przygotowania do VI Kongresu Spółdzielczości w środowisku RSP
 7. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej     

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Zmiana ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
 2. Zmiany w przepisach dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi     

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Zmiany w Ordynacji podatkowej - Jednolity Plik kontrolny
 2. Nowe wskaźniki dla celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 3. Kwoty zasiłków dla bezrobotnych
 4. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych za III kwartał 2016 r.
 5. Rachunkowość w RSP
 • Korekta sprawozdań finansowych związana z ujawnieniem błędów i skutków zdarzeń gospodarczych
 • Uproszczenia w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej dla jednostek małych
 • Ewidencja niektórych zdarzeń dotyczących środków trwałych
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie ujęcia udziałów objętych w zamian za aport wniesiony do spółki       
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Nowe wartości klimatycznego bilansu wodnego dla potrzeb ubezpieczenia upraw rolnych                 
  2. Postępowanie przy stratach spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi              
  3. Ważne rozmowy w ramach Trójkąta Weimarskiego

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006