Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 6/2016

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. VI Kongres Spółdzielczości
 2. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 3. Ranking Najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2015 r.
 4. Ranking najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2015 r.
 5. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 6. Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2017 r.      

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego od 2017 r.
 2. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 3. Ustawa o rolniczym handlu detalicznym    

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.
 2. Pobieranie zaliczek na podatek PIT w 2017 r.
 3. Od 1.01.2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy o podatku VAT
 4. Kolejne zmiany przepisów Ordynacji podatkowej dotyczącej interpretacji podatkowych
 5. Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych i emerytalnych
 6. Nowe wskaźniki do celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 7. Dopłaty do paliwa rolniczego w 2017 r. - bez zmian
 8. Obniżenie podatku PIT od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2017 r.
 9. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w I kwartale 2017 r.
 10. Rachunkowość w RSP
 • Wyjaśnienia dotyczące niektórych spraw związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2016 r
 • Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
 • Zasady otwierania ksiąg rachunkowych 2017 r.
 • Ewidencja niektórych kosztów na przełomie roku obrotowego
 • Podartkowo-bilansowa korekta przychodów i kosztów 2016 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2017 r.
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Dopłaty do materiału siewnego            
  2. Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
  3. Sytuacja na rynkach rolnych

  OFERTY

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006