Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 1-2/2017

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 2. VI Kongres Spółdzielczości
 3. Sukcesy gospodarcze spółdzielców z RSP           
 4. Spotkania narady
 5. XVII Edycja Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2016 r.           
 6. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 7. Izby rolnicze popierają rolnicze spółdzielnie produkcyjne
 8. Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2017 r.      

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich           
 2. Nowe obowiązki RSP w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Reforma administracji skarbowej od 1.03.2017 r.           
 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r.            
 3. Waloryzacja świadczeń oraz nowe wskaźniki8 dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych           
 4. Zasady ustalania składki wypadkowej na rok 2017/2018           
 5. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w II kwartale 2017 r.
 6. Rachunkowość w RSP
 • Niektóre czynności związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2016 r.
 • Wewnętrzne zasady rachunkowości według znowelizowanych przepisów bilansowych
 • Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
 • Ewidencja księgowa kosztów transakcji bezgotówkowych
 • Płatności i dopłaty ze środków UE i z budżetu krajowego - aspekt bilansowy i podatkowy
 • Ewidencja księgowa zdarzeń związanych z dochodzeniem należności na drodze sądowej
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w 2017 r.                                   
  2. Umowy na dostarczanie produktów rolnych pod nadzorem            
  3. Kolejne przepisy wykonawcze dotyczące PROW 2014-2020
  4. Nowe wartości klimatycznego bilansu wodnego dla potrzeb ubezpieczenia upraw rolnych 

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006