Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 3/2017

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Nowy członek Krajowego Związku
 2. Sprawozdanie z działalności Krajowego Związku  w 2016 r.
 3. Przygotowania do VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków KZR RSP                     
 4. Spotkania narady
 5. Szkolenia organizowane przez Krajowy Związek                      
 6. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej                                           

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamiast ARR i ANR
 2. Zmiany ustawy o ochronie przyrody - w zakresie wycinki drzew
 3. Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Zmiany w przepisach emerytalnych od 1.10.2017 r.
 2. Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne
 3. Konsekwencje wydawania "pustych faktur" np. na paliwo
 4. Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych
 5. Nowe wskaźniki dla celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 6. Kwoty zasiłków dla bezrobotnych - bez zmian
 7. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w III kwartale 2017 r.
 8. Rachunkowość w RSP
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości
 • Niektóre problemy związane z rozliczaniem kosztów użytkowania samochodów osobowych przez spółdzielnie
 • Korekta przychodów w aspekcie podatkowym i bilansowym
 • Ewidencja nabycia towarów w ramach odwrotnego obciążeni
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Monitoring przewozu towarów - nowe przepisy i dodatkowe wyjaśnienia.                                   
  2. Przepisy wykonawcze dotyczące PROW 2014-2020                      
  3. Zmieniony wykaz odmian kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany

  OFERTY

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006