Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 4-5/2017

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Nowy członek Krajowego Związku
 2. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 3. Dożynki Prezydenckie w Spale
 4. Spotkania, narady
  1)  VII Zjazd Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP
  2)  Projekt nowelizacji ustaw o obrocie ziemią - Stanowisko Krajowego Związku
 5. Szkolenia organizowane przez Krajowy Związek
 6. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 7. Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2018 r.                                           

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku - polskie priorytety

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Od 1.01.2018 r. wszystkie RSP zostały objęte podatkiem CIT od dochodów z działalności pozarolniczej
 2. Dokumentacja podatkowa dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi
 3. Podatek rolny i podatek leśny w 2018 r.
 4. Podatki o opłaty lokalne w 2018 r.
 5. Wpłata składek ZUS na jeden rachunek bankowy - dodatkowe wyjaśnienia
 6. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w IV kwartale 2017 r.
 7. Nowe przepisy dotyczące świadczeń społecznych
 8. Nowe wskaźniki do celów wmwerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 9. Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.
 10. Limity do rozliczeń podatków PIT, CIT i VAT w 2018 r.
 11. Korekta podatku naliczonego VAT przez dłużników - Komunikat Ministerstwa Finansów
 12. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodrstwach rolnych w 2016 r.
 13. Rachunkowość w RSP
 • Prace przygotowawcze do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 • Sprzedaż własnej wierzytelności na rzecz podmiotu skupującego wierzytelności
 • Obroty wewnętrzne w aspekcie zamknietego kręgu kosztów przed zakończeniem roku
 • Kontrola formalno-rachunkowa i merytoryczna dowodów księgowych
 • Nowe Krajowe Standardy Rachunkowości
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Płatności bezpośrednie za 2017 r.
  2. Dopłaty do materiału siewnego za 2017 r.
  3. Maksymalne stawki ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskicj w 2018 r.
  4. Finansowe instrumenty krajowego wsparcia rolnictwa
  5. Przepisy wykonawcze dotyczące PROW 2014-2020                                   

  OFERTY

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006