Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 4-5/2019

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Krajowego Związku
 2. Dożynki Prezydenckie w Spale          
 3. Spotkania, narady     
 4. Szkolenia organizowane przez Krajowy Związek
 5. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej 

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Wybory do Sejmu i Senatu RP
 2. Wybory Prezydium Sejmu i Senatu RP
 3. Komisje Rolnictwa Sejmu i Senatu RP
 4. Nowy Rząd

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Zmiany w przepisach o podatku VAT
 2. Kolejna zmiana struktury JPK dla faktur
 3. Mikrorachunek podatkowy - od 1.01.2020 r.
 4. Zmiany w przepisach o podatku PIT
 5. Stosowanie stawki 9% podatku CIT w 2020 r.
 6. Podatek rolny i podatek leśny w 2020 r.
 7. Podatki i opłaty lokalne w 2020 r.
 8. Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży sprzętu rolniczego - Interpretacja KIS
 9. Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.
 10. Świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym 2019/2020
 11. Nowe wskaźniki dla celów emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych
 12. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w IV kwartale 2019
 13. Rachunkowość w RSP
 • Prace przygotowawcze do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 • Inwentaryzacja
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Stawki płatności bezpośrednich
  2. Zmiany w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących PROW 2014-2020
  3. Wspólna deklaracja ministrów rolnictwa Estonii, Litwy, Łotwy i Polski
  4. Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2021-2027 - zmiany w programowaniu środków europejskich
  5. Przepisy dotyczące upraw i zwierząt gospodarskich w 2020 r.
  6. Oprocentowanie kredytów na cele rolnicze
  7. Aktualne krajowe przepisy ustawowe i akty wykonawcze przydatne w bieżącej działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych
  8. Przepisy wykonawcze dotyczące3 PROW 2014-2020
  9. Zmieniony wykaz odmian kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006