Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2020 r.

Cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2020 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

  1. W 2020 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 4 numery"BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu kwartalnym.
  2. Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku w tym również za 2019 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2020 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 324/2020 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 22.01.2020 r. (treść tej uchwały zamieściliśmy  na stronie internetowej w zakładce "Członkowie") - w terminie do 15 lutego 2020 r.  - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" bezpłatnie.
  3. Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 29 lutego 2020 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X/O w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie:

                                   <Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2020 r.>

oraz dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

27 stycznia 2020 r.

O nas

Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

Dokumenty

Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

Członkowie KZRRSP

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Lustracja

Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

Wydawnictwa

Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

Ranking RSP

Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006