Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 3/2020

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku         
 2. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 3. Nowe przepisy dotyczące lustracji przeprowadzanych w organizacjach spółdzielczych

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Wybory Prezydenta RP
 2. Zmiany organizacyjne i kadrowe w Rządzie RP
 3. Nowe Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 4. Sejm RP o setnej rocznicy uchwalenia ustawy spółdzielczej z 1920 r.        

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Pobieranie zaliczek na podatek PIT w 2021 r.
 2. Więcej RSP może skorzystać z preferencyjnej stawki8 9% CIT w 2021 r.
 3. Podatek rolny i podatek leśny w 2021 r.
 4. Podatki i opłaty lokalne w 2021 r.
 5. Zwiększenie podatku PIT od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2021 r.
 6. Dopłaty do paliwa rolniczego w 2021 r. - bez zmian
 7. Wyższe kwoty zasiłków dla bezrobotnych od 1.06.2020 r.
 8. Świadczenia rodzinne w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021
 9. Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.
 10. Nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 11. Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży sprzętu rolniczego - zmiana stanowiska organów skarbowych
 12. Limity do rozliczeń podatków PIT, CIT i VAT w 2021 r.
 13. Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS oraz nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych
 14. Kasy fiskalne on-line dla kolejnych branż gospodarczych
 15. Rachunkowość w RSP
 • Prace przygotowawcze związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 202 r.
 • Inwentaryzacja stanu aktywów i pasywów
 • Symulacja wyniku finansowego na koniec roku obrotowego
 • Ewidencja księgowa przedawnionych należności i zobowiązań
 • Ewidencja księgowa skutków różnych zdarzeń losowych
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Stawki płatności bezpośrednich za 2020 r. oraz zaliczki na te płatności
  2. Zmniejszenie oprocentowania kredytów preferencyjnych
  3. Wymogi epidemiologiczne przy obsłudze zwierząt inwentarskich - wyjaśnienia GUS
  4. Przepisy dotyczące ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich w 2021 r.
  5. Parlament Europejski o WPR na lata 2021-2027
  6. Nowe przepisy KOWR o dzierżawie nieruchomości rolnych

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006