Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • VI KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI

VI KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI OBRADOWAŁ W WARSZAWIE

W dniach 12-13 grudnia 2016 r. obradował w Warszawie VI Kongres Spółdzielczości. Był on najważniejszym wydarzeniem w środowisku polskiej spółdzielczości w bieżącym roku i stanowił podsumowanie obchodów 200-lecia spółdzielczości na ziemiach polskich.

     W 2016 r. mija 200 lat od utworzenia przez Stanisława Staszica Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego (właściwie Rolniczego Towarzystwa Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach) - pierwszej organizacji będącej pierwowzorem spółdzielni we współczesnego tego słowa znaczeniu. System wartości, jaki przyświecał ówczesnej inicjatywie, okazał się bliski dla wielu ludzi i bardzo trwały.

     Głównym tematem dwudniowych obrad Kongresu była ocena stanu spółdzielczości w Polsce oraz warunki i możliwości jej rozwoju. Ważnym zadaniem Kongresu był również wybór członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej na następną kadencję.

     W Kongresie uczestniczyło 531 delegatów (na 592 wybranych na zjazdach przedkongresowych), w tym 49 delegatów reprezentujących środowisko rolniczej spółdzielczości produkcyjnej.

Kongres swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele świata polityki - Parlamentu, Rządu, instytucji współdziałających ze środowiskiem spółdzielczym. Na zaproszenie Krajowej Rady Spółdzielczej gościem Kongresu był Dirk Lehnhoff - Prezydent Cooperatives Europe. W trakcie obrad uczestnicy Kongresu mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania posłania Pani Monique Leroux - Prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

     Po wysłuchaniu referatu sprawozdawczego wygłoszonego przez Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej - Alfreda Domagalskiego, wystąpień przedstawicieli poszczególnych branż spółdzielczych, w tym reprezentującego środowisko RSP Jacka Staciwy - Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP oraz innych głosów w dyskusji, Kongres przyjął szereg uchwał, w tym m.in. w sprawach: stanu polskiej spółdzielczości i kierunków jej rozwoju w latach 2016-2020 oraz zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2017-2020.

     Dokonano również wyboru 100-osobowego składu Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, w którym znalazła się 9-osobowa reprezentacja środowiska rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, tj.:

     -    Romuald AJCHLER - członek RSP Dąbrowa (woj. wielkopolskie);

-    Zbigniew HERZBERG - Prezes Zarządu RSP Olszewka (woj. kujawsko-pomorskie);

-    Krzysztof KOKOSZKIEWICZ - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP;

-   Władysław KOŁODZIEJ - Prezes Zarządu Regionalnego Związku Spółdzielczości Rolniczej w Rzeszowie (woj. podkarpackie);

-    Marian MATEJCZUK - Prezes Zarządu RSP Ogrodzona (woj. śląskie);

-    Zygmunt PAŚNIK - Prezes Zarządu RSP Sulmierzyce (woj. łódzkie);

-    Jacek STACIWA - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP;

-    Stanisław STEC - Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu (woj. wielkopolskie);

-    Henryk TCHÓRZEWSKI - Prezes Zarządu RSP Wyszków Śląski (woj. opolskie).

     Na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Zgromadzenia Ogólnego KRS w dniu 10 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostały wybory: Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, jego Zastępców i Sekretarza oraz Prezesa Zarządu i pozostałych jego członków - czytaj tutaj.

     Szeroką relację z przebiegu i wyników VI Kongresu Spółdzielczości zamieściliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 6/2016.